Compulsory English Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Comp. Marathi. Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Mar. Lit Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Urdu Compulsory Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Urdu Lit. Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Pali Comp. Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Pali. Lit. Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Economics Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Pol. Sci. Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Sociology Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
History Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
Home-Economics Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
B.Com I Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
B.Com II Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022
B.Com III Teaching Plan 2017-2018 Teaching plan 2018-2019 Teaching Plan 2019-2020 Teaching Plan 2020-2021 Teaching Plan 2021-2022