Compulsory English Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
Comp. Marathi. Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
Mar. Lit Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
Economics Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
Pol. Sci. Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
Sociology Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
History Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
Home-Economics Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
B.Com I Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
B.Com II Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022
B.Com III Bridge Course 2017-2018 Bridge Course 2018-2019 Bridge Course 2019-2020 Bridge Course 2020-2021 Bridge Course 2021-2022